Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός και ο ανάδοχος για τους μύλους Σουλίου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε το απο 19.05.21 πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «Μύλος Σαμονίδας Σουλίου»”

Με την ιδια απόφαση κατοχυρώνεται ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός στον προσωρινό ανάδοχο με την  επωνυμία “Κ/Ξ ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ”   με μέση έκπτωση προσφοράς 46,00%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή (112.354,87€ πλέον Φ.Π.Α. 24%) και η προφορά του
είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 14166/31.12.2020διακήρυξη.

In this article

Join the Conversation