Επαναληπτική δημοπρασία για μίσθωση δημοτικών αγροτεμάχιων σε Καρυώτι και Χρυσαυγή

Πίνακας

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή των παρακάτω αγροτεμαχίων του Δήμου Σουλίου θα διεξαχθεί την 24η Ιούνη 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12.00 έως 13.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 13/2021 απόφαση του Δ.Σ.

Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια βρίσκονται στη Δ.Ε Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

Στα παραπάνω αγροτεμάχια επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 –14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation