Σήμερα η δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στο Γαρδίκι

Στις 29η Ιουνίου

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή, και θα διεξαχθεί σήμερα 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 14.00 έως 15.00, στο δημοτικό κατάστημα Αχέροντα.

Η θέση, η έκταση και η πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 –14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!