2 προσλήψεις του Υπουργείου Οικονομικών στη Θεσπρωτία

Στην Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γεν. Δνση Δημοσιονομικών Ελέγχων/ΔΥΕΕ Θεσπρωτίας

Την προκήρυξη 115 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

2 – ΠΕ Γεωτεχνικών
109 – ΠΕ Δημοσιονομικών
4 – ΠΕ Μηχανικών

Στην Θεσπρωτία υπάρχουν 2 θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών στην Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γεν. Δνση Δημοσιονομικών Ελέγχων/ΔΥΕΕ στον Ν. Θεσπρωτίας.

Αναλυτικά οι θέσεις τα προσόντα και επιπλέων πληροφορίες, εδώIn this article

Join the Conversation