Ζωντανά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Την Τετάρτη στις 20:00

Ζωντανά θα μεταδοθεί η συνεδρίαση του του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  την Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρα 20:00 με την εξής ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο Κατανομή πιστώσεως 32.840,00 € έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων του Δήμου»

ΘΕΜΑ 3ο «Έγκριση ίδρυσης Τμήματος Ένταξης στο 1ο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την κατάρτιση συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Κο Δήμαρχο για την υπογραφή του ( Σχετική η υπ άριθμ. 183/2006 απόφαση του πρώην Δήμου Παραμυθιάς περί εκποίησης των οικοδομηθέντων οικοπέδων του Δ.Δ .Αμπελιάς ).

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 105 τεμάχιου ( Διανομής Συνοικισμού Γλυκής έτους 1951 ) μετά του επ΄ αυτού ευρισκόμενου κτίσματος.

ΘΕΜΑ 6ο Τροποποίηση της αριθμ. 144/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί : *Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς*, ως προς το άρθρο 11

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!