Ευχαριστήριο του Τ.Σ. Σκανδάλου προς δήμο και περιφέρεια για την αποκατάσταση του δρόμου

Ανακοίνωση

Το Τοπικό Συμβούλιο Σκανδάλου ευχαριστεί τον Δήμαρχο Σουλίου την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Ανάδοχο για την άψογη συνεργασία και ολοκλήρωση της αποκατάστασης τμήματος οδού στην Κοινότητα Σκανδάλου

Το Τοπικό Συμβούλιο
της Κοινότητας Σκανδάλου

In this article

Join the Conversation