33.000€ στα σχολεία για τις λειτουργικές ανάγκες

Η κατανομή

32.790,74€ θα κατανεμηθούν στις σχολικές επιτροπές μετά από απόφαση της επιτροπής παιδείας του δήμου Σουλίου, για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Πιο συγκεκριμένα:

  • 16.395,37 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
  • 16.395,37 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
In this article

Join the Conversation