Η επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων του κύκλου κινητικότητας στο δήμο Σουλίου

Η αποφαση

Συγκροτήθηκε τριμελές όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4440/2016, για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη εν όψει του κύκλου κινητικότητας έτους 2021, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

α) κ. Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή την κ. Λυμπέρη Κυριακή, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Διαχείρισης Περιουσίας και Ταμείου.
β) κ. Παππά Γρηγόριο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή την κ. Μπουσταντζή Αντιγόνη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
γ) κ. Μαραζόπουλο Αθανάσιο, Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή την κ. Μπαλάσκα Φρειδερίκη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Πρωτοκόλλου, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Για την αξιολόγηση των θέσεων, δύναται να συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο ο αντίστοιχος Προϊστάμενος του Τμήματος

Στα ως άνω οριζόμενα όργανα συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. Η θητεία της διαρκεί έως την ολοκλήρωση των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του αντίστοιχου κύκλου κινητικότητας (2021).In this article

Join the Conversation