Μειώνεται το τέλος χρήσης των θέσεων στη λαϊκή αγορά Παραμυθιάς

Πλεον θα ανέρχεται σε εκατό εξήντα ευρώ.

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. τροποποιείται το άρθρο 11 του υφιστάμενου κανονισμού (144/2011) της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς Παραμυθιάς, περι ενιαία τιμής τέλους χρήσης όλων των μόνιμων θέσεων της Δημοτικός Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σουλίου.

Το ύψος του ενιαίου τέλους θα ανέρχεται σε εκατόν εξήντα ( 160 ) ευρώ.In this article

Join the Conversation