24.000€ στα σχολεία του δήμου Σουλίου για κάλυψη επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών

Απόφαση της δημοτική επιτροπή παιδείας

Tην κατανομή συνολικής πίστωσης 24.063€ για κάλυψη επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των σχολείων αποφάσισε η δημοτική επιτροπή παιδείας του δήμου Σουλίου ως εξής:

  • 12.031€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»
  • 12.031€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»

Η εξειδίκευση πίστωσης 24.063€ θα βαραίνει τον Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου ΣουλίουIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!