Ευχαριστούν τον Β. Γιόγιακα για την ενίσχυση λόγω covid-19 στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας

Η πανελλήνια ένωση μικρομεσαίων ιχθυοκαλλιεργητών

Κύριε Βουλευτή,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ουσιαστική συμβολή σας στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποζημίωση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας που επλήγησαν λόγω της πανδημίας.

Από τον Απρίλιο του 2020 είσαστε κοινωνός του αιτήματος να στηριχθεί η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου μας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στο κόστος παραγωγής, στις πωλήσεις και στη συντήρηση του μη διατεθέντος αποθέματος. Ένα αίτημα το οποίο υποστηρίξατε όλο το προηγούμενο διάστημα ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκτιμώ ότι η χρηματοδότηση που θα λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 είναι ικανή ώστε να στηρίξει τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου όσο και των θέσεων εργασίας, οι οποίες διαφυλάχθηκαν στο ακέραιο όλη την προηγούμενη περίοδο.

Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.

Με εκτίμηση,
Για την ΠΑΝΕΜΜΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤ. ΤΟΚΑΣIn this article

Join the Conversation