Ανάδοχος για την επέκταση και μετατροπή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ

Προϋπολογισμού 6.828.000€

Η “Θαλής ΑΕ – Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες” αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο  Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση), προϋπολογισμού 6.828.000 € της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου.

Στην ιδια συνεδρίαση αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα εξής έργα στη Θεσπρωτία:

– «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα» Π.Ε. Θεσπρωτίας., προϋπολογισμού € 150.000. «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

– Αποκατάσταση φθορών- βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας- Κυπάρισσο- Βρυσέλλα- Παλαιοχώρι- Κοκκινιά Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 202.000 ευρώ. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.In this article

Join the Conversation