Η κατάταξη για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα των σχολείων στο δήμο Σουλίου

Πίνακας

Δειτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Σουλίου

Κατά του υπ’ αριθμ. 9462/19-08-2021 πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.

Κατεβάστε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας, απο εδώIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!