Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητων και γονέων

Από το κέντρο κοινότητας του δημου Σουλίου

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου, παρέχονται για την φετινή σχολική χρονιά, δράσεις σε παιδιά και γονείς.

Συγκεκριμένα:

Α) Παρέχεται ατομική συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά και στους γονείς, καθώς και εξατομικευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων από την Ψυχολόγο του Κέντρου.
Β) Εξατομικευμένες υποστηρικτικές δράσεις σε συνεργασία με τον μαθητή και την οικογένεια για την διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων τους.
Γ) Παρέχονται τεστ τα οποία βοηθούν στην διάγνωση αναγκών και πιθανών δυσκολιών (ψυχοδιαγνωστικά τεστ) των μαθητών καθώς και άλλες μέθοδοι ψυχολογικής υποστήριξης, διάγνωσης και σχολικής ετοιμότητας εξατομικευμένα από την Ψυχολόγο του Κέντρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία η ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Σουλίου, Δευτέρα- Παρασκευή , 09.00π.μ 14.00μ.μ
τηλ. : 2666360138 Βασιλική Ντάφλου , ΠΕ Ψυχολόγος
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!