Ο τελικός πίνακας για τις 15 προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Στην ανάρτηση του τελικού πίνακα επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Σουλίου (αριθμ. 9082/10.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ), προχώρησε η δημοτική αρχή.

Για να κατεβάσετε τον υπ’ αριθμ. 9650/25.08.2021 πίνακα επιτυχόντων – προσληπτέων, πατήστε εδώIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!