Αποκατάσταση διαγραμμίσεων στις οδούς Νεράιδα–Παραμυθιά–Γλυκή, Παραμυθιά–Καρβουνάρι και Γλυκή–Σούλι

Στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας η δαπάνη

Η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος από α) Νεράιδα – Παραμυθιά – Γλυκή, β) Γλυκή – Σούλι και γ) Παραμυθιά – Καρβουνάρι (παροχή υπηρεσιών)», αναμένεται να εγκριθεί κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 67.000,00 € με Φ.Π.Α.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ μέχρι 30-06-2021.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Παραποτάμου Ηγουμενίτσας των αντιπλημμυρικών τάφρων εν όψει της χειμερινής περιόδου (παροχή υπηρεσιών)».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Ρίζιανης – Δράμεσης αντιπλημμυρικών τάφρων εν όψει της χειμερινής περιόδου (παροχή υπηρεσιών)».
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!