158.000€ χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Στην αποδοχή της απόφασης προχώρησε η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου

Στην αποδοχή της υπ. αριθμ. 217.6/2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του “Πράσινου Ταμείου” περί ένταξης του έργου με τίτλο «Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρο», του δικαιούχου δήμου Σουλίου με ποσό ένταξης: 157.728,00€, προχώρησε η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου.

Όποιο ποσό προκύψει πέραν της χρηματοδότησης θα συμβάλει ο δήμος Σουλίου με ιδίους πόρους.

Είχε προηγηθεί η πρόσκληση από το “Πράσινο Ταμείο” καθώς και η εκπόνηση και έγκριση της σχετικής μελέτης από το δήμο Σουλίου.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!