Η συνοπτική κατάσταση απολογισμού του δήμου Σουλίου

Πινακας