32.720€ στα σχολεία του δήμου Σουλίου για σχολικούς τροχονόμους και άλλες λειτουργικές δαπάνες

Απόφαση της δημοτική επιτροπή παιδείας

Tην κατανομή συνολικής πίστωσης 24.063€ για κάλυψη επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των σχολείων αποφάσισε η δημοτική επιτροπή παιδείας του δήμου Σουλίου ως εξής:

  • 17.743€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου», εκ των οποίων τα 2.816€ για την κάλυψη μισθοδοσίας των σχολικών τροχονόμων από 1.9 μέχρι 31.12
  • 14.927€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου»

Η εξειδίκευση πίστωσης 32.720€ θα βαραίνει τον Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου ΣουλίουIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!