Σε πoιά σχολεία τοποθετούνται οι 15 νέες σχολικές καθαρίστριες

Πίνακας

Με απόφαση του δημάρχου Σουλίου, τοποθετούνται οι προσληφθείσες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Σουλίου ως εξής

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!