Σύντομος οδηγός για τον Λάμποβο +Χάρτης

Πως, που, πότε...

Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Παραμυθιάς (Λάμποβος)  διάρκειας επτά (7) ημερών σύμφωνα με το Ν.4497/2017 θα διεξάγεται  αρχής γενομένης από 3η Οκτωβρίου (αριθμ. 620/17-12-1935 τεύχος Α΄) φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης)

Η λειτουργία της θα αρχίζει από τις 08:00 π.μ. και θα σταματά πριν τα μεσάνυχτα. Η ώρα παύσης της θα καθορίζεται από τους εμπόρους από κοινού, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση των επισκεπτών. Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι και 23:00 ώρα (11η μ. μ.)

Ο χώρος που θα διατεθεί για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που διατέθηκε και κατά την προπέρσινη διοργάνωση, στη θέση «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς για την εγκατάσταση Λούνα-Παρκ.

Ειδικότερα η εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί στα τμήματα των δημοτικών δρόμων Κ. Καραμανλή (από τα γραφεία του παλαιού Δημαρχείου) έως τα ΚΤΕΛ και από τη διακλάδωση Κ. Καραμανλή με την οδό Αγίου Δονάτου, έως στην διασταυρωση της Κ. Καραμανλή μέ την οδό Σαμουήλ καθώς και στην τοποθεσία Ζαβάγκαλι. Δύναται να τροποποιηθεί το τελικό σχέδιο των εγκαταστάσεων με προσθαφαίρεση παραπηγμάτων είτε με τη δημιουργία βοηθητικών χώρων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον εξουσιοδοτημένο προς αυτό αντιδήμαρχο και αν αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου.

Θα αναπτυχθούν τετρακόσια δεκαεννιά (419) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3μ. (αναλόγως της κατασκευής σε ορισμένα σημεία θα υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις των διαστάσεων), εκ των οποίων δώδεκα (12) παραπήγματα από αριθμ. 1Α έως 12Α θα έχουν διαστάσεις 3χ1,5μ.

Θα υπάρχει παρουσία του ΕΚΑΒ και του Α.Τ. Παραμυθιάς. Ο χώρος θα επιβλέπεται και από ιδιωτική εταιρία Security.

Οι έμποροι καθώς και το προσωπικό που αυτοί θα απασχολήσουν,  δεν δικαιούνται να εγκατασταθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης εφόσον δεν διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας αντιγονικής δοκιμασίας (rapid test) των προηγούμενων 48 ωρών από πιστοποιημένο εργαστήριο. Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά παράπηγμα καθώς και η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Οι έμποροι και εργαζόμενοι υποχρεούνται σε δύο εργαστηριακούς ελέγχους με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) ανά εβδομάδα ιδία δαπάνη. Ο έλεγχος, οι λεπτομέρειες, η χρονική στιγμή και η συχνότητα διεξαγωγής των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας της αγοράς.

Η χρήση μάσκας  ειναι υποχρεωτική από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!