Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Οκτώβριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Οκτώβριο

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
02.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
03.10 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
04.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
05.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
06.10 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
07.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
08.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
09.10 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
10.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
11.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.10 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
13.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
14.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.10 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
16.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
17.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.10 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
19.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
20.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.10 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
22.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
23.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.10 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή · 2666022880
25.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800
26.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.10 ΣΟΥΦΗ – Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.10 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ – Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.10 ΧΟΒΟΛΟΥ – Κ. Καραμανλή  · 2666022880
31.10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Γεννηματά 10 · 2666023800In this article

Join the Conversation