Παρατείνονται συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σουλίου

Οι οποίες έχουν συναφθεί ως και σήμερα 31.03, για την αντιμετώπιση κορωνοϊού

Με ομοφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δημου Σουλίου που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης, παρατείνεται η διάρκεια των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίες έχουν συναφθεί έως και  σημερα 31.03.2022 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Σουλίου, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον covid-19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αφορά 5 εργαζομένους με την ειδικότητα εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων στην υπηρεσία καθαριότητας, με τις συμβάσεις να παρατείνονται κατά 2 μήνες, μέχρι 31.05.2022.
In this article

Join the Conversation