Παρατείνονται μέχρι το τέλος του έτους οι συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητα του δήμου Σουλίου

Οι οποίες έχουν συναφθεί έως και 30.09.2021, για την αντιμετώπιση κορωνοϊού

Share

Με αποφαση της δημοτικής αρχής, παρατείνεται η διάρκεια των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κατωτέρω οι οποίες έχουν συναφθεί έως και 30.09.2021 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Σουλίου, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον covid-19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, από 01.10.2021 έως και την 31.12.2021, ως εξής:

  1.  Ι. Α. – ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
  2. Τ. Δ. – ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
  3. Γ. Σ. – ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
  4. Ν. Ι. – ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
  5. Μ. Β.– ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρω
In this article

Join the Conversation