Υπογράφηκε η σύμβαση για τον στίβο και το νέο χλοοτάπητα του γηπέδου 49 Προκρίτων

Προϋπολογισμού 717.000€. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της

Υπογράφηκε την 27-09-2021 στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», προϋπολογισμού 717.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, αφορά σε εργασίες κατασκευής συνθετικού τάπητα (στίβος) περιμετρικά του δημοτικού γηπέδου «49 Προκριτών» Παραμυθιάς και την αντικατάσταση του υπάρχοντος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Παναγιώτη Μοσχοβίτη του Κοσμά, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ομώνυμης ατομικής επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!