Οριστικός ανάδοχος για την επέκταση και μετατροπή σε ΧΥΤΥ του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Προϋπολογισμού 6.828.000 ευρώ

Η “Θαλής ΑΕ – Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες” αναδείχτηκε οριστικος ανάδοχος για το έργο  Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση), της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 6.828.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και θα το εκτελέσει η «ΘΑΛΗΣ Π.Υ.Α.Ε.».In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!