Εκπαιδευτικοί απο 7 χώρες στην 2η διεθνική δραστηριότητα μάθησης της Α’θμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 με τίτλο student transition in education paths

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλονται από την πανδημία η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής, διοργάνωσε μέσω διαδικτύου τη 2η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (Transnational Learning, Teaching and Training Activities) που διεξήχθη από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 με τίτλο Student Transition in Education Paths (S.T.E.P.) 2019-2022.

Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Για το λόγο αυτό εκπαιδευτικοί και φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Τουρκία συμμετείχαν στη 2η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης με σκοπό να γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές μετάβασης που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία και πιο συγκεκριμένα στα σχολεία του νομού Θεσπρωτίας.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να παρακολουθήσουν πρακτικές μετάβασης που εφαρμόζονται στα ελληνικά σχολεία. Εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς, του Νηπιαγωγείου Γλυκής, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, του 5ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας παρουσίασαν προγράμματα μετάβασης που υλοποίησαν στα σχολεία τους. Στη συνέχεια εκπαιδευτικοί όλων των χωρών συζήτησαν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που διεξήχθησαν για τις ανάγκες του προγράμματος S.T.E.P., ανέλυσαν τις πρακτικές που παρακολούθησαν και τις συνέκριναν με εκείνες που εφαρμόζονται στο δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα.

Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τον προγραμματισμό των επόμενων δραστηριοτήτων του Προγράμματος και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης προκειμένου να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα S.T.E.P. στο ευρύτερο κοινό στις χώρες τους.In this article

Join the Conversation