Ντοκουμέντο | 1915, απόφαση του δήμου Παραμυθιάς για τα ζώα που θα πωληθούν στον Λάμποβο

Για την ενοικίαση δικαιώματος των ζώων

Share

Δείτε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παραμυθιάς στις 26 Σεπτεμβρίου 1915 με δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ρίγγα, για την ενοικίαση δικαιώματος των ζώων που επρόκειτο να πωληθούν στο ατ-μπαζάρ του Λαμπόβου του 1915 που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο στην Παραμυθιά.

Χρονολογία Τεκμηρίου : 26/9/1915
Αρχείο: ΓΑΚ – Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς, Αρχείο Δήμου Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation