325.500€ για αντιπλημμυρικά έργα σε Καρβουνάρι, Κρυσταλλοπηγη και Καρυώτι

Ανοιχτή διαδικασία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων

Με ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η αριθ. 40/2021 μελέτη της Δ/νσης  Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου, για το έργο : «Αποκατάσταση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Σουλίου» , με προϋπολογισμό 325.500,00 με ΦΠΑ 24%.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε Καρβουνάρι Κρυσταλλοπηγη και Καρυώτι.

Η απαιτούμενη δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις του υπουργείου υποδομών.

Η επιλογή του αναδόχου θα προκύψει μετά από διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!