Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 19.06.2024 στις 19:00 το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον : Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.

2ον : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

3ον : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

4ον : B΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2024.
Εισηγητής ο κ. Κων/νος Καλιαμούρης, Οικ. Επόπτης του Επιμελητηρίου

5ον : Επικαιροποίηση Απόφασης ΔΣ για Καθορισμό Εδρών στο Δ.Σ. & Ημερομηνίες υλοποίησης των εκλογών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

6ον : Επικαιροποίηση Απόφασης ΔΣ για τον ορισμό μέλους του Επιμελητηρίου για την Συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

7ον : Τρέχοντα θέματαIn this article

Join the Conversation