Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας με 7 θέματα στην ημερησία διάταξη

  1.  Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.
  2.  Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
  3.  Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
  4. Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2024.
  5.  Έγκριση Απολογισμού Δράσεων Έτους 2023 (Ν.4497/2017 αρθ.79 παρ.3)
  6. Απόφαση ενεργειών βάσει της Αναθεωρημένης Έκθεση Εκκαθάρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ» και ΔΤ «BIC ΗΠΕΙΡΟΥ».
  7. Τρέχοντα θέματα
In this article

Join the Conversation