Συνεδριάζει το Δ.Σ. του επιμελητηρίου | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 19:00

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13.12.2023 και ώρα 19:00, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.
  2.  Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
  3. Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
  4. Σύσταση Επιτροπών Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για το έτος 2024.
  5. Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας έναντι της ετήσιας Συνδρομής έτους 2024 (Ν.4497/2017 αρθ.75 παρ.7&8).
  6. Τρέχοντα θέματα
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!