Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο “Εξοικονομώ” | Του Ν. Σπυρόπουλου

Οι βασικές αρχές, τα ποσοστά επιδότησης και οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις

Μετά το φιάσκο της προηγούμενης προκήρυξης του δημοφιλούς προγράμματος εξοικονόμηση κατ οίκον , το οποίο κατά την άποψη μου στοίχησε την μετακίνηση του τότε υπουργού Χατζηδάκη σε άλλο υπουργείο, ξεκινούν οι αιτήσεις στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία έναν μήνα για να τις υποβάλουν. .

Το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ καταργεί την χρονική προτεραιότητα και βάζει κριτήρια για την επιλογή και την σειρά προτεραιότητας για την διάθεση των πόσων της αναμενόμενης προκήρυξης.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο προσχέδιο οδηγού του προγράμματος:

Α. Βασικές αρχές

1) Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα πληκτρολόγησης των στοιχείων , που ίσχυε σε προγράμματα προηγούμενων ετών (το κριτήριο που είχε δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις) και οι αιτήσεις πλέον θα αξιολογούνται με μοριοδότηση, με συντελεστές βαρύτητας όπως είναι: το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία, οι βαθμοημέρες θέρμανσης, η παλαιότητα της κατοικίας, το εισόδημα και διάφορα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειας κτλ).

2) Το ποσοστό επιδότησης θα φτάνει έως 75% ανάλογα του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.

3) Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα φτάνει έως 28.000€ με συντελεστή εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 0,90 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) .

4) Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι όσοι ιδιοκτήτες έχουν εισόδημα μέχρι 60.000€ οικογενειακό εισόδημα και μέχρι 50.000€ ατομικό.

5) Για κατοικίες που νοικιάζονται ως κύρια κατοικία ή έχουν παραχωρηθεί με δωρεάν παραχώρηση, το ποσοστό επιδότησης των ιδιοκτητών τους είναι σταθερό στο 40%, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια.

6) Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος παραμένει η άνοδος τριών ενεργειακών κατηγοριών ,όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα και επομένως οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των δαπανών από ότι πέρυσι (μιας και μειώθηκε το ποσοστό επιδότησης) με ίδια κεφάλαια ή με δάνειο.

7) Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

Β. Ποσοστά επιδότησης σύμφωνα με το εισόδημα
Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:
• Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %.
• Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %.
• Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 %
• Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %.
• Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %.

Γ. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίων
1. Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
2. Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
3. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
4. Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
5. Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%).
6. Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%).
7. Μονογονεϊκή οικογένεια (5%)
8. Μακροχρόνια άνεργος (5%)
9. ΑΜΕΑ (5%)

Δ. Απαραίτητα «βήματα»
1) Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet..
2) άδεια οικοδομής, σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ».
3) Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020.
4) Εξασφάλιση συναίνεσης των συγκυρίων, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο (δηλαδή άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα ή ποσοστά) .
5) έλεγχος Ε9 του δικαιούχου και να διορθωθεί αν χρειαστεί με τα σωστά τετραγωνικά και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ε9.
6) Δήλωση του ακινήτου στο κτηματολόγιο,ο νομός έχει περιοχές χωρις κτηματολόγιο, όπως ο δήμος Σουλίου
7) Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος μετά τις 31/12/2020 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
8) Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.
9) Κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, από την οποία θα διασταυρώνονται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Αφορά στην «αποτύπωση» της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.
10) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τον ορισμό εκπροσώπου, αλλά και για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων.

Ε. επιδοτούμενες παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
• Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα
• Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)
• Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό, ή Εξώφυλλο)
• Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
• Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
• Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
• Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
• Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πυλωτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
• Θερμομόνωση εξωτετρικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πυλωτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
• Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
• Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
• Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
• Αντλία θερμότητας

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
• Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
• Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
• Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
• Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
• Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
• Σύστημα λέβητα βιομάζας (πελλετ ξύλου)
• Αντλίες θερμότητας αέρα , για θέρμανση/ψύξη χώρου
• Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
• Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)
• Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Ζ. Ιδια συμμετοχή ή δανεισμός
Το ποσό πέραν της επιδότησης μπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δανεισμό. Οποιοι επιλέξουν τον τραπεζικό δανεισμό, το επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης δεν θα βαρύνεται με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου, το οποίο θα καλύπτεται από τους πόρους του προγράμματος.Η διάρκεια του δανείου θα είναι από τέσσερα έως και έξι έτη και θα παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Όλα όσα αναφέρω είναι μια περίληψη από τον δημοσιευμένο οδηγό εφαρμογής του προγράμματος που έδωσε στην διαβούλευση το υπουργείο, ο τελικός οδηγός θα δημοσιευθεί με την προκήρυξη του προγράμματος τον προσεχή Οκτώβρη.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!