Επιτροπή του ιστορικού κέντρου: “Ο δήμαρχος αρνείται να μας συναντήσει”

Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Σουλίου αρνείται συνάντηση με την Επιτροπή Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς.

Η Επιτροπή Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς αιτήθηκε γραπτώς συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουλίου και τις Δημοτικές παρατάξεις. Αρχικά ο Δήμαρχος απάντησε θετικά για 27-10-2021 ώρα 19:00 εν συνεχεία άλλαξε την απόφαση του και αρνείται την συνάντηση παραπέμποντας την Επιτροπή Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς στις τεχνικές υπηρεσίες για λόγους που δεν κατανοούμε.

Εμείς εμμένουμε στην απόφαση μας να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο Σουλίου και τις Δημοτικές παρατάξεις.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!