Παραμένει στο κίτρινο η Θεσπρωτία

Στον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας

Η Ήπειρος διατηρεί την τριχρωμία στον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα δεν καταγράφεται αλλαγή ως προς το επίπεδο επιβάρυνσης.

Έτσι την καλύτερη εικόνα –πράσινο- διατηρεί ο Νομός Άρτας.

Θεσπρωτία και Πρέβεζα παραμένουν στο κίτρινο ενώ ο Νομός Ιωαννίνων βρίσκεται στο πορτοκαλί εδώ και δύο μήνες περίπου.

Τα επιδημιολογικά επίπεδα και τα χρώματα στον χάρτη δεν συνεπάγονται πλέον τη λήψη μέτρων αποτυπώνουν όμως την επιβάρυνση κάθε περιοχής.
In this article

Join the Conversation