Χριστουγεννιάτικο χωριό προτείνει η Τ.Κ. Παραμυθιάς

Στο πάρκινγκ του κτ. Bvlgari

Το συμβούλιο της κοινότητας Παραμυθιάς προτείνει στην Δημοτική Αρχή την λειτουργία ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου Βούλγαρη.

Η πρόταση παραμένει αυτούσια με αυτήν του 2019 και έχει ως εξής:

1. Λειτουργία παγοδρομίου.
2. Κιόσκια παρασκευής χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων, ζεστών ροφημάτων, καθώς και πώλησης βιβλίων και δώρων. (προτείνεται η ενοικίαση των παραπηγμάτων σε επαγγελματίες της Παραμυθιάς που διατηρούν ανάλογες επιχειρήσεις με αυτές που απαιτούντο στον χώρο).
3. Ενδυμασία των εργαζομένων στον χώρο εναρμονισμένη με το κλίμα των ημερών.

Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας Παραμυθιάς είναι στην διάθεση της Δημοτικής Αρχής για οποιαδήποτε βοήθεια-συνεργασία ή και βελτίωση της πρότασης ώστε να απολαύσουν οι πολίτες της Παραμυθιάς αλλά και οι επισκέπτες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια εορταστική περίοδο που όλοι ανυπομονούμε να γιορτάσουμε φυσιολογικά.

Με εκτίμηση τα μέλη του συμβουλίου κοινότητας Παραμυθιάς.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!