Σηματοδοτούν το μονοπάτι προς το πεδίο αναρρίχησης Ελαταριάς +Φωτογραφίες

Ακολουθεί η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και Διαμόρφωση των χώρων στα δύο πεδία Λαμπανίτσας και Γλιστερού.

Ένα πρώτο βήμα έγινε σήμερα, ξεκίνησε η σήμανση του μονοπατιού που οδηγεί στο Πεδίο Αναρρίχησης Ελαταριάς.

Ο Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Ελαταριάς τοποθέτησε τις πρώτες ταμπέλες  και πινακίδες, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση σήμανσης καθώς ακολουθεί η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και Διαμόρφωση των χώρων στα δύο πεδία Λαμπανίτσας και Γλιστερού.

Ο Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Ελαταριάς ευχαριστεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την για την έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια ανάδειξης του Πρώτου Πεδίου Αναρρίχησης στην Θεσπρωτία.

Μπορεί να είναι εικόνα φύση και κείμενο που λέει "Εκπολιτιστικός Σύλλογος ογος Ελαταριάς"

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, δέντρο και φύση

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, φύση και δέντρο
In this article

Join the Conversation