Β. Γιόγιακας | Ηλεκτρονικά η προκήρυξη νέων αδειών για το υπαίθριο εμπόριο. Δεν επηρεάζονται οι υπάρχουσες άδειες

Δήλωση

Ηλεκτρονική προκήρυξη αδειών και θέσεων για τους νεοεισερχόμενους παραγωγούς και πωλητές, κίνητρα σε ενδιαφερόμενους νεότερης ηλικίας και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και ενημέρωση του καταναλωτή για τις τιμές των προϊόντων σε κάθε λαϊκή αγορά φέρνει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας υπογράμμισε ότι η είσοδος των νέων πωλητών σε όλες τις μορφές του υπαίθριου εμπορίου γίνεται με αντικειμενικές διαδικασίες και με κανόνες που ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους. Για τις νέες άδειες πωλητή προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση αστέγων, ανέργων, μονογονέων καθώς και ατόμων με αναπηρία και των γονέων τους. Ως προς τις άδειες παραγωγού προβλέπεται η δυνατότητα αδειοδότησης μελών αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών καθώς και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με παραγωγικό σκοπό. Για όλες τις άδειες δίνεται αυξημένη μοριοδότηση για ηλικίες έως τα 30.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τόνισε επίσης ότι οι ηλεκτρονικές προκηρύξεις θα αφορούν αποκλειστικά τις νέες άδειες, δεν επηρεάζονται οι υπάρχουσες άδειες και οι υπάρχουσες θέσεις ενώ όσοι έχουν άδειες παραγωγής αλλά χωρίς θέση, θα την αποκτήσουν κατά προτεραιότητα εκτός της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων.

«Η ψύχραιμη και προσεχτική ανάγνωση των νέων ρυθμίσεων για το υπαίθριο εμπόριο δείχνει ότι, ούτε αποκλεισμός των σημερινών πωλητών υπάρχει, ούτε δυσχεραίνεται η είσοδος νέων. Αντίθετα, διασφαλίζονται οι σημερινοί αδειούχοι, υπάρχει καθαρή και ισότιμη αντιμετώπιση όσων ενδιαφερόμενων πληρούν τις προϋποθέσεις, στηρίζονται οι πιο νέοι, στηρίζονται οι πιο αδύναμοι και οι όσοι συμμετέχουν σε παραγωγικά συνεργατικά σχήματα, παρέχεται πληροφόρηση στον καταναλωτή για να έχει τη δύναμη της επιλογής. Είμαστε εδώ για να δούμε την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου, που φιλοδοξεί να βάλει το υπαίθριο εμπόριο στα δεδομένα του 21ου αιώνα, αναγνωρίζοντας την ιστορία του, την προσφορά και την απήχησή του στην ελληνική κοινωνία.», ανέφερε ο κ. Γιόγιακας.In this article

Join the Conversation