Στην Ιταλία εκπαιδευτικοί της Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του Erasmus+

Ανακοίνωση

Στις 25-29 Οκτωβρίου 2021, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής και τη συμμετοχή 5 εκπαιδευτικών, έλαβε μέρος στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (Transnational Learning, Teaching and Training Activities) που διεξήχθη στο Alatri , Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 με τίτλο Student Transition in Education Paths (S.T.E.P.) 2019-2022. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης στην Ιταλία και να παρακολουθήσουν πρακτικές μετάβασης που εφαρμόζονται στα σχολεία αυτά. Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, την Τουρκία, την Ισπανία και τη Ρουμανία και να ανταλλάξουν απόψεις στο θέμα της μετάβασης.

Στη συνέχεια εκπαιδευτικοί όλων των χωρών συζήτησαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που διεξήχθησαν για τις ανάγκες του προγράμματος S.T.E.P. Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τις επόμενες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού σχεδίου S.T.E.P. και προγραμμάτισαν μια σειρά δράσεων διάχυσης προκειμένου να κοινοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό στην εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινότητα στις χώρες τους.In this article

Join the Conversation