Η ένωση συνταξιούχων ΟΑΕΕ Θεσπρωτίας για το αίτημα συνάντησης με Χατζηδάκη

Ανακοίνωση

Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έστειλε επιστολή (22.10.2021) πρός τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη με την οποία ζητά συνάντηση μαζί του.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 22.10.2021, η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αναφέρει:

«Κύριε υπουργέ,
Στις 8/10/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Μεταξύ των θεμάτων που θέσαμε ήταν η μη απόδοση στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ των χρημάτων που εισπράχτηκαν με νόμο από τις συντάξεις μας για να υλοποιηθούν προγράμματα θεραπευτικού και κοινωνικού τουρισμού.

Ο κ. Γεραπετρίτης μας γνωστοποίησε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι σε γνώση σας. Επειδή επανειλημμένα έχουμε στείλει υπομνήματα προς το υπουργείο και στους αρμόδιους υφυπουργούς χωρίς ποτέ να λάβουμε απάντηση.

Για το λόγο αυτό ΖΗΤΑΜΕ συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με το αίτημά μας. Για να έχετε πιο πλήρη εικόνα του θέματός μας σας επισυνάπτουμε αναλυτικό υπόμνημα».
Το υπόμνημα

Στο υπόμνημα η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αναφέρει τα εξής:
«1. Το άρθρο 69 του Ν. 3863/2010, στην παράγραφο 5 προβλέπει: «Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις δώδεκα (12) μηνών και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.), με σκοπό τη συμμετοχή των συνταξιούχων του Οργανισμού στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.) είχε συσταθεί στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010. Μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε, οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Ε. μεταφέρθηκαν στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Και τώρα μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του άρθρου 41 του Νόμου 4611/2019.
3. Η είσπραξη της εισφοράς του ενός (1) ευρώ απ’ τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ άρχισε στις 15.7.2010.
Με την Υ.Α. Φ40035 οικ2370/ 190/ 28-2-2011 (ΦΕΚ Β’ 492/ 31-3-2011) έγινε –όπως προβλέπει ο νόμος 3863/2010- η πρώτη κατανομή των κονδυλίων απ’ τις εισφορές των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η προβλεπομένη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/ 2010 (Α 115) εισφορά η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις αποδίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του ΕΛΕΕ και κατά ποσοστό 25% υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ».
Έχει, δηλαδή, ρυθμιστεί η διάθεση του 25% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές υπέρ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Εκκρεμεί όμως, ακόμα, η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα ρυθμίζεται η διάθεση και του 75% των κονδυλίων για τον κοινωνικό τουρισμό, που, απ’ τις 15.7.2010 μέχρι σήμερα, σωρευτικά, ξεπερνούν τα 38 εκ. ευρώ.
4. Στα δέκα χρόνια απ΄τη θέσπιση της εισφοράς του ενός ευρώ, χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ έφυγαν απ’ τη ζωή χωρίς να απολαύσουν ούτε μια μέρα θεραπευτικού και κοινωνικού τουρισμού, παρότι πλήρωσαν εκατομμύρια ευρώ.
Η ΠΟΣ ζητά τη διάθεση αυτών των χρημάτων για το σκοπό που καταβάλλονται απ’ τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, για να ανακουφιστούν ιδιαίτερα τούτη την περίοδο της πανδημίας».

Ηγουμενίτσα 15/11/2021
Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος ο γενικός γραμματέας
Τάκης Πετσίνης Δώρης Δήμας

In this article

Join the Conversation