Εγγραφές ιδιωτών στο μητρώο μηχανημάτων – οχημάτων πολιτικής προστασίας Θεσπρωτίας

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, απο χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού και ειδικότερα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων:

1. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων όπως υποβάλλουν σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. τηλέφωνα.

Τα έντυπα των Υπευθύνων Δηλώσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα εκτυπώσουν από τον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη διεύθυνση https://www.thesprotia.gr/ (Ανακοινώσεις κλπ.) ή να τα προμηθευτούν από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της (τηλ. 2665360103-104).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 14.00μμ με τους εξής τρόπους:

Α)-στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]
Β) -μέσω ταχυδρομείου, με ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2023, (που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα), διεύθυνση αποστολής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
Ταχ. Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18
ΤΚ 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Γ)- και αυτοπροσώπως στην ως άνω Διεύθυνση.
.

In this article

Join the Conversation