Στο φορολογικό φόρουμ του Ελληνοαμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου η Α. Καλύβα

Η τοποθέτηση της +ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο του 17ου Φορολογικού Φόρουμ του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο διοργανώθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με απευθείας μετάδοση των παρεμβάσεων των ομιλητών, η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Αθηνά Καλύβα έκανε τοποθέτηση σε σχετική συνέντευξη με αντικείμενο τη Νέα Αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Φορολογικού Συστήματος και τη σημασία της για την Ελλάδα.

Ο κ. Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Θεμάτων στην εταιρεία Παπαστράτος, άνοιξε τη συζήτηση, τονίζοντας ότι η Γενική Γραμματέας είναι η πλέον κατάλληλη να παρουσιάσει τις εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον λόγω της πολυετούς θητείας της τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Κύπρου στην ΕΕ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εισαγωγικά, η Γενική Γραμματέας, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον σκοπό σύστασης μιας νέας δομής στο Υπουργείο Οικονομικών, επισήμανε ότι, στο πλαίσιο και του επιτελικού κράτους, αποστολή της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, η οποία συνενώθηκε με την υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, είναι η αποτελεσματική άσκηση της φορολογικής πολιτικής, ώστε και η διαχείριση των δημοσίων εσόδων, η οποία επιλέχθηκε να γίνει από Ανεξάρτητη Αρχή, να είναι αποδοτική.

Ως προς το βασικό θέμα της συζήτησης, η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι η συμφωνία που επετεύχθη στις 8 Οκτωβρίου από τις 131 χώρες, σε σύνολο 141 μελών, του Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20 για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος, είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι βασικοί κανόνες για τη διεθνή φορολογία των επιχειρήσεων χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1920. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη σημαντική αυτή συμφωνία, η οποία αποτελεί προϊόν πολυετών εργασιών στον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται σε δύο Πυλώνες: ο Πρώτος Πυλώνας θεσπίζει κανόνες για τη δικαιότερη κατανομή μεταξύ των χωρών, των δικαιωμάτων φορολόγησης στα κέρδη των 100 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τον Δεύτερο Πυλώνα επιβάλλεται ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15% επί των κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να περιοριστεί ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός χωρών με μηδενικό ή πολύ χαμηλό εταιρικό φόρο. Η εφαρμογή της συμφωνίας, από την οποία θα κριθεί η επιτυχία της, είναι πολύπλοκη, με την πρώτη εκτίμηση εσόδων από τους δύο Πυλώνες να ανέρχεται στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς, όμως, να έχουν υπολογιστεί όλες οι παράμετροι.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας παρουσίασε τα φορολογικά κίνητρα που εισήγαγε το Υπουργείο Οικονομικών με νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Το άρθρο 5Α θεσπίζει εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης, για διάστημα 15 ετών, για φορολογούμενους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, το άρθρο 5Β παρέχει τη δυνατότητα σε δικαιούχους σύνταξης αλλοδαπής, να υπαχθούν, για 15 φορολογικά έτη, σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης με την εφαρμογή συντελεστή 7% για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Περαιτέρω, το νέο άρθρο 5Γ στοχεύει στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θεσπίζοντας απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για διάστημα έως 7 έτη, για την απασχόληση σε νέα θέση μισθωτής εργασίας ή την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, το νέο άρθρο 71 Η του ΚΦΕ εισήγαγε την έννοια των family offices – εταιρειών διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, παρέχοντας κίνητρα, ώστε η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να πραγματοποιείται από τις εταιρείες αυτές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο διεθνές περιβάλλον, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα επιφέρει η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης 12 νομοθετικών προτάσεων “Fit for 55”, για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ΕΕ. Όσον αφορά ειδικότερα την πρόβλεψη κατάργησης των απαλλαγών για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των ναυτιλιακών και αεροπορικών μεταφορών, η Ελλάδα έχει ήδη επισημάνει ότι η σχετική συζήτηση θα πρέπει να βασιστεί στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών του Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, αλλά και η ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η ίδια ανάγκη καθώς και η τήρηση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να αποτελέσουν το πλαίσιο για τη δημιουργία του διασυνοριακού μηχανισμού προσαρμογής άνθρακα (CBAM) που θα εφαρμοστεί στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, η παραγωγή των οποίων απαιτεί εντατική χρήση ενέργειες, από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, όσον αφορά την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα, η Γενική Γραμματέας τόνισε την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας της δημόσιας υγείας και της αγροτικής παραγωγής.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!