Οι Αλβανοί βοσκοί δεν είναι μόνιμη λύση για την κτηνοτροφία στη Θεσπρωτία

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων στη Θεσπρωτία, κρατήθηκε «ζωντανός» χάρη στους αλλοδαπούς βοσκούς και εργάτες γης.

Πρόβλημα υπάρχει από την έλλειψη έμψυχου δυναμικού, που απασχολείται στην κτηνοτροφία και ειδικά στην τοπική κτηνοτροφία, η οποία στερείται εργατικών χεριών.

Με τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης διάρκειας 30 έως 90 ημερών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που αφορά και την κτηνοτροφία. Όμως η μετάκληση εργατών για την κτηνοτροφία δεν λύνει το πρόβλημα που υπάρχει και μάλλον το διαιωνίζει.

Οι αλλοδαποί – και στην περιοχή μας οι περισσότεροι είναι από τη γειτονική Αλβανία, δεν «ριζώνουν» εύκολα στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Μένουν για πολύ λίγο διάστημα- πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις- και στη συνέχεια συνήθως επιστρέφουν στη χώρα τους ή μπορεί και να μείνουν παράνομα στη χώρα μας. Οπότε οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναζήτηση αντικαταστατών τους.

Πρόκειται για μια συνεχή «απασχόληση», χρονοβόρα και αναποτελεσματική ως προς τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

Είναι γεγονός ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων, μικρής και μεσαίας δυναμικότητας στη Θεσπρωτία και στην Ήπειρο, κρατήθηκε «ζωντανός» τα τελευταία 15- 20 χρόνια χάρη στους αλλοδαπούς βοσκούς και εργάτες γης.

Όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και το «σύστημα» αυτό έχει εξαντλήσει τα όριά του.

Σύμφωνα με κτηνοτρόφους, που διαθέτουν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες η λύση του προβλήματος – αν θέλουμε να υπάρξει οργανωμένη κτηνοτροφία- είναι η στροφή σε Ελληνικά «χέρια» και ιδίως σε ντόπιους κάθε περιοχής.

Μόνο που αυτό προϋποθέτει γενναία κίνητρα εκσυγχρονισμού των μονάδων.

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία ασφαλώς και είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Ηπείρου, όμως δεν μπορεί να στηριχθεί και να διατηρηθεί εφόσον δεν προσαρμοστεί κι αυτή στα σύγχρονα δεδομένα.

Κι όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο περισσότερες μονάδες θα μείνουν ενεργές με προοπτική περαιτέρω αύξησής τους.

Η.ΜIn this article

Join the Conversation