Υποβιβάζεται το 3ο νηπιαγωγείο Παραμυθιάς και καταργείται και τυπικά το δημ. σχολείο Γκρίκας

Οι αιτιολογίες

Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με έγγραφό της ενημερώνει την επιτροπή παιδείας του δήμου Σουλίου, πως προτείνει τον υποβιβασμό του 3ου νηπιαγωγείου Παραμυθιάς και την τυπική κατάργηση του δημοτικού σχολείου Γκρίκας.

Σύμφωνα με τις αιτιολογίες:

Προτείνει τον υποβιβασμό του 3ου νηπιαγωγείου απο 2/θέσιο σε 1/θέσιο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερή μείωση φοιτούντων νηπίων και καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ώστε είναι αδύνατη η λειτουργεία ως 2/θέσιο

Προτείνει την τυπική κατάργηση του δημοτικού σχολείου Γκρίκας, με την αιτιολογία οτι βρίσκεται σε αναστολή απο το 2014, παρουσιάζει μηδενικο αριθμό εγγραφής και απο την αναστολή του δεν εχει υπάρξει κανένα αίτημα για την επαναλειτουργία του. Επιπλέον στο κτήριο στεγάζονται τα ΚΔΑΠ του δήμου Σουλίου.

Η επιτροπή παιδείας του δήμου Σουλίου, ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά στην παραπάνω πρόταση της διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!