Ημερίδα για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης

Της διασυνοριακής περιοχής Θεσπρωτίας – Αυλώνα

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, κ. Αλέξανδρος Πάσχος, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου GET, κ. Πέτρος Ζουμπούλης και η Πρόεδρος του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού INNOPOLIS, κ. Κατερίνα Σωτηροπούλου σας προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο:

«Η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής Θεσπρωτίας – Αυλώνα: Μεταφέροντας την εμπειρία του έργου GET»,

την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ.

Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου GET – GRALB Experience Tourism, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC.

Στο 1ο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου, η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε και ο τρόπος αξιοποίησής της για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής, καθώς και μέθοδοι προώθησης της διασυνοριακής περιοχής ως τουριστικού προορισμού.

Στο 2ο τμήμα θα υπαρχουν προτάσεις για την περαιτέρω προώθηση της περιοχής και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω WEBEX.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!