Θεοδωρικάκος | Ολοκληρώνεται η παραχώρηση για τη μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας

Θα ακολουθήσει αναζήτηση χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου αποπεράτωσης. Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης του κτηρίου που προοριζόταν για φοιτητικές εστίες, για την μεταστέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει αναζήτηση χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου αποπεράτωσης.

Αυτό ανάφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργος Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, μετά από σχετική ερώτηση των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Χήτα και Αποστόλου Αβδελά.

Απαράβατος όρος της δωρεάν παραχώρησης είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου και η στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Α. Θεσπρωτίας να έχει ολοκληρωθεί εντός πενταετίας (5ετίας) από τη δωρεά, σημείωσε  ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η ερώτηση και η απάντηση:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσπρωτίας, σε πρόσφατη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας μαζί τους, στην Ηγουμενίτσα, ετέθη ως βασικό ζήτημα, το θέμα της μετεγκατάστασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσπρωτίας. Η Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσπρωτίας, ως τοπική δομημένη Αρχή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά, πλέον, σε κτήριο, το οποίο δεν πληροί τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις. Ως υποψήφιο για τη μεταστέγαση της εν λόγω Διεύθυνσης προτείνεται άλλο κτήριο, που αρχικά, προοριζόταν για φοιτητική εστία, η οποία, εν τέλει, κρίθηκε να μη γίνει στο ανωτέρω προτεινόμενο κτήριο, το οποίο βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία ευθύνης του Δήμου της Ηγουμενίτσας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, άμεσα, προκειμένου να προχωρήσει η μετεγκατάσταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσπρωτίας, δεδομένης της εκπεφρασμένης βούλησης του Υπουργείου σας προς μια λύση σε αυτή την κατεύθυνση και πότε προσδιορίζεται χρονικά ότι θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Α. ΑΒΔΕΛΑΣ
Κ. ΧΗΤΑΣ

 

Απάντηση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί η επίλυση του θέματος της στέγασης των περιφερειακών Υπηρεσιών αυτών σε κατάλληλες κτιριακές υποδομές με σύγχρονους, άνετους και υγιεινούς χώρους εργασίας και διαμονής για το προσωπικό, αλλά και εξυπηρέτησης, αντίστοιχα, για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι ενδεδειγμένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες προς το σκοπό της άμεσης επίλυσης και ικανοποίησης των όποιων ανακυπτόντων αναγκών – προβλημάτων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο στην Ερώτηση ζήτημα, επισημαίνεται ότι προς το σκοπό της επίλυσης των στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Θεσπρωτίας και των Υπηρεσιών έδρας αυτής (οι οποίες στεγάζονται σε ακίνητο του δημοσίου στην Ηγουμενίτσα, συνολικής έκτασης 1.785 τ.μ. και κατασκευής έτους 1970), η εν λόγω Δ.Α. ενημέρωσε την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου (Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης) αναφορικά με την ύπαρξη ακινήτου (συνολικού εμβαδού 2.500 τ.μ., εντός οικοπέδου 10.000 τ.μ.), ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, στη θέση «Βίγλιζα» της Κοινότητας Νέας Σελεύκειας, σε απόσταση τριών (03) χιλιομέτρων από τη θέση του υφιστάμενου κτιρίου έδρας της. Διευκρινίζεται δε ότι το εν λόγω κτίριο είναι μη αποπερατωμένο, η δε οικοδομική άδεια που εκδόθηκε για αυτό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας αφορούσε στην ανέγερση Σπουδαστικής Εστίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 35/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου (ΑΔΑ: 98Π8ΩΡΙ-Τ2Τ), αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του προαναφερόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας του, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την κάλυψη των αναγκών της υπόψη Διεύθυνσης. Απαράβατος όρος της δωρεάν παραχώρησης είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου και η στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Α. Θεσπρωτίας να έχει ολοκληρωθεί εντός πενταετίας (5ετίας) από τη δωρεά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας (από 15-11-2021) αιτήθηκε την αποστολή εκ μέρους της Δ.Α. Θεσπρωτίας όλων των απαραίτητων -για τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Υπουργείο μας- δικαιολογητικών, προκειμένου να προωθηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών, για τις δικές του περαιτέρω, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες (τελική αποδοχή της δωρεάς). Επισημαίνεται δε ότι μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αναζήτηση χρηματοδότησης και την υλοποίηση του έργου αποπεράτωσης του κτιρίου, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και να μεταστεγαστούν σε αυτό οι Υπηρεσίες της Δ.Α. Θεσπρωτίας.

Τέλος, τονίζεται ότι οι καταβαλλόμενες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου, αλλά και την πραγματοποίηση των, κατά περίπτωση, αναγκαίων και ενδεδειγμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων, συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣIn this article

Join the Conversation