Προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείου, από την “Νιτσιάκος ΑΒΕΕ”.

Ευχαριστήριο

Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 , ευχαριστούν την «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» ,για την προσφορά κατεψυγμένων
πουλερικών , στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας!!!

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να υπάρχουν άνθρωποι ,φορείς , σύλλογοι και επιχειρήσεις, με ανεπτυγμένο το
αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση ,
Η Δημοτική Αρχή

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρρικα Ντούμα
Φωτεινή Παππά
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!