Παράταση ενός χρόνου στο Δήμο Σουλίου για υπαγωγή στον νόμο αυθαιρέτων

Όσα κτίσματα στερούνται οικοδομικής άδειας ή έχουν υπερβάσεις πέραν της αδείας σε όρους δόμησης πάνω από 40% στην κάλυψη ή τη δόμηση ή πάνω από το 20% στο...

Ένα χρόνο επιπλέον παράταση για υπαγωγή στον νόμο για τα αυθαίρετα παίρνουν όλες οι παράνομες κατασκευές της κατηγορίας 5 που βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης των κατεδαφίσεων.

Αναμεσά στις περιοχές είναι και όλος ο Δήμος Σουλίου

Πρόκειται για χιλιάδες ακίνητα με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις, για τα οποία ο νομοθέτης έχει τερματίσει την οριζόντια ρύθμιση με απόφαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, από τον Οκτώβριο του 2020.

Στην κατηγορία 5 ανήκουν όσα κτίσματα στερούνται οικοδομικής άδειας ή έχουν υπερβάσεις πέραν της αδείας σε όρους δόμησης πάνω από 40% στην κάλυψη ή τη δόμηση ή πάνω από το 20% στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

Τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις τακτοποίησης σε περιοχές και νησιά σε όλη την χώρα που πολιορκήθηκαν από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα – καταστροφικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες- κάποια από τα οποία είχαν και ανθρώπινα θύματα.

Με απόφαση της πολιτικής προστασίας για τις περιοχές αυτές πάγωσαν οι διαδικασίες ένταξης στον νόμο των αυθαιρέτων και με πρόσφατη ρύθμιση που εντάχθηκε σε διατάξεις σχεδίου νόμου που έχει κατατεθεί στην βουλή, η περίοδος υπαγωγής τους επεκτείνεται κατά 12 μήνες μετά την λήξη τους.

Για τις περιοχές αυτές δεν θα ισχύσουν αντίστοιχα ούτε οι προσαυξήσεις των προστίμων εφόσον οι αιτήσεις πραγματοποιηθούν πριν την εκπνοή του δωδεκαμήνου.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των περιοχών που βρίσκονταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά το έτος 2020 και όχι μόνο αυτές για τις οποίες η πράξη κήρυξης πραγματοποιήθηκε εντός του ίδιου έτους.

Με βάση άλλωστε τις προβλέψεις η αδυναμία υπαγωγής για λόγους έκτακτης ανάγκης, υφίσταται όχι μόνο αν η περιοχή κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη με πράξη κήρυξης εντός του 2020 αλλά ακόμη και αν υπήρχε σχετική αδυναμία και πριν την επίμαχη ημερομηνία και συνέχισε να υφίσταται και κατά την προηγούμενη χρονιά (2020).In this article

Join the Conversation