Τα έψαλαν στον Δήμαρχο για το “χαμόγελο του παιδιού”

Τα νήπια του Α Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς

Γέμισε με παιδικές φωνές σήμερα το Δημαρχείο και ο πεζόδρομος της Παραμυθιάς από νήπια του Α Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς (Απειρωτάκια), που έψαλλαν τα Ηπειρώτικα κάλαντα σε μια Πράξη Αγάπης και Αλληλεγγύης υπέρ του “Χαμόγελου του παιδιού”, ενισχύοντας και στηρίζοντας σταθερά, το σκοπό του εθελοντικού οργανισμού.

Πρόθυμα έριξαν όλοι κάτι στο κουτί μας επειδή γνώριζαν το σκοπό της σημερινής εξόρμησης.

Τους ευχαριστούμε όλους και δημόσια! Καλές γιορτές!
Α Νηπιαγωγείο ΠαραμυθιάςIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!