Ο Δήμος Σουλίου για το ΦΕΚ της εκπόνησης του πολεοδομικού σχεδίου

Δελτίο τύπου

Τη Δευτέρα 20-12-2021 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΠ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903, ΦΕΚ Β’/604/20-12-2021) με βάση την οποία εγκρίνεται το Β΄ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων της χώρας.

Η εν λόγω έγκριση προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκε στις 29-06-2020 από το Δήμο στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334-11/6/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 128 Δήμων της Επικράτειας (από το σύνολο των 332), μεταξύ των οποίων και του Δήμου Σουλίου. Μεγάλη επιτυχία αποτελεί η ένταξη και των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου (ΔΕ Σουλίου, ΔΕ Αχέροντα και ΔΕ Παραμυθιάς) στο πρόγραμμα, έναντι της αρχικής εκτίμησης που αφορούσε μόνο την ΔΕ Παραμυθιάς.

Η ένταξη της σχετικής μελέτης στο εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την επίλυση χρόνιων και κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, τα οποία θα καθορίσουν μεταξύ άλλων χρήσεις γης, όρους δόμησης για οικοδομές και επενδύσεις, δίκτυα και υποδομές, το καθεστώς προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων συστημάτων και γενικά θα αντιμετωπιστεί το διαχρονικό πρόβλημα της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης.

Ο Δήμαρχος Σουλίου ευχαριστεί θερμά τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη που από την πρώτη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου μαζί του, κατανόησε τη σημαντικότητα του θέματος για το Δήμο μας και ενήργησε σχετικά.

Τέλος, ο Δήμαρχος Σουλίου εκφράζει για άλλη μια φορά τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του και τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στην Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Αθηνά Καλύβα, η συμβολή της οποίας υπήρξε καταλυτική και καθοριστική για την ένταξη του συνόλου των τριών ΔΕ του Δήμου Σουλίου (ΔΕ Σουλίου, ΔΕ Αχέροντα και ΔΕ Παραμυθιάς) στο πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ, μεταξύ των 820 ΔΕ της χώρας και των 200 περίπου που εγκρίθηκαν προς ένταξη σε αυτή τη φάση πανελλαδικά.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!